Hak-hak Istri Lan Suami

Sebagian saking hak bojo wadone
Kang kudu dilakoni bojo lanange
Yo iku baguse olehe nyrawungi
Lan ngewehke mas kawine lan nafkahi

Ngadile nggiliri yen deweke duwe
Bojo luweh saking siji itungane
Mulang bojo wadone ing perkarane
Ferdhu atau sunat kang dibutuhake

Koyo dene mulang coro ‘ibadahe
Lan perkoro kang hubungan haidh nifase
Ugo mulangi anane wajib taat
Ing bojo lanange asal ra ma’siat

Sebagian saking hak bojo lanange
kang kudu dilakoni bojo wadone
Yo iku wajibe taat ing bojone
Asal ra nglanggar aturan agamane

Baguse olehe nyrawungi bojone
Nyerahke awak utowo pribadine
Tetep netepi ono ing panggonane
Tegese ra lungo-lungo senengane

Ngrekso awake sangking kema’siatan
Perzinaan utowo ugo sempedan
Ora nuntut ngeluwihi kebutuhan
Senajan ngerti anane kemampuan

Dikutip dari:

Buku “Kumpulan Syair dan Sholawat An Najach”, Li Abi Muhammad Abdul Mu’thi Muhdi, Juz 2, Halaman 47

Pondok Pesantren Putra Putri “An Najach”
Koripan, Dawung, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, 56192

www.000webhost.com