Limolas Musuh Syetan

Musuh syetan iku limolas wernane
Gusti Nabi Muhammad nomer sijine

Loro Iman kang ngudi nomer telune
Wong kang sugih andap asor prayogane

Wong kang dagang kan temen nomer papate
Wong kang khusu’ sholate nomer limane

Wong mukmin kang nasehat nomer eneme
Mu’min kang welas asih nomer pitune

Wong kang netepi taubat nomer wolune
Wong kang wira’i iku nomer sangane

Mu’min kang ngajegke suci sepuluhe
Mu’min kang akeh shodaqoh sewelase

Nomer rolas mu’min kang bagus akhlake
Telulas kang aweh manfa’at liyane

Patbelas wong kang apal ing al-qur’ane
Limolase wong kang sholat ing mbengine

Dikutip dari:

Buku “Kumpulan Syair dan Sholawat An Najach”, Li Abi Muhammad Abdul Mu’thi Muhdi, Juz 1, Halaman 43

Pondok Pesantren Putra Putri “An Najach”
Koripan, Dawung, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, 56192

www.000webhost.com