Wernane Rukun Islam

Rukun Islam ono limo sa’wernane
Kito di superih weruh siji-sijine

Soho wajib nglakoni sekabehane
Yen ninggalke ora sempurno Islame

Nomor sijine syahadat sa’lengkape
Sa’njerone sholat mesti di ucapke

Kang nomer loro sholat limang wektune
Dzuhur Ashar Maghrib Isya’ Shubuh pungkasane

Nomer telu aweh zakate bandane
Kang wajib dizakati kanti syarate

Manjing setahun kanti genep nishobe
Ora kurang ugo sempurno barange

Kang nomor papat iku nglakoni poso
Saben wulan romadlon nganti sampurno

Tumrape wong Islam podo nglakonono
Ojo ninggalke tanpo ngudzur kang nyoto

Nomer limo iku haji kang wus nyoto
Den wajibke tumerap wong kang kuwoso

Biso aman dalane sangune ono
Kang den tinggal ing ngomah ora sengsoro

Bapak Ibu poro hadirin sedoyo
Iku wis jangkep rukun Islam kang limo

Ayo podo nglakoni kanti sampurno
Ojo ngasi ninggal kelawan den sejo

Mulo ayo kabeh podo mempeng ngaji
Hukum agomo islam supoyo ngerti

Ing perintah agomo taat lan ngabekti
Ing larangan agomo gelem ngedohi

Mugi Alloh tansah maringi rizqi
Ngilmu maslahah barokah manfa’ati

Ngilmu agomo biso paham lan ngerti
Supoyo keno kanggo sangune mati

Dikutip dari:

Buku “Kumpulan Syair dan Sholawat An Najach”, Li Abi Muhammad Abdul Mu’thi Muhdi, Juz 1, Halaman 66

Pondok Pesantren Putra Putri “An Najach”
Koripan, Dawung, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, 56192

www.000webhost.com